Tretman organskog otpada na farmi

Tretman organskog otpada na farmi
Micropan za farme svinja

Micropan Normal

Poboljšanje mikroklime, sanacija sabirnih kanala i laguna EUROVIX S.r.l. (Italija) je kompanija koja primenjuje biotehnologiju u zaštiti životne okoline. EUROVIX je razvio liniju inovativnih enzimsko-bakterijskih

Pročitajte više
Proizvodi

Micropan Biogas

Biološki promoter za tretman septičkih i osočnih jama, kanala i laguna. Micropan biogas tablete su proizvod aktivan u anaerobnim uslovima, odnosno u odsustvu ili sa veoma

Pročitajte više