Micropan za farme svinja

Micropan za farme svinja
Micropan za farme svinja

Micropan Normal

Poboljšanje mikroklime, sanacija sabirnih kanala i laguna EUROVIX S.r.l. (Italija) je kompanija koja primenjuje biotehnologiju u zaštiti životne okoline. EUROVIX je razvio liniju inovativnih enzimsko-bakterijskih

Pročitajte više