Diarrhea test

Diarrhea test

Diarrhea test

Razlozi nastanka proliva kod teladi su različiti. Infektivni i neinfektivni agensi mogu biti okidač kod teladi. Kada tele pati od proliva, neophodno je brzo i odgovarajuće reagovati. Naročito je važno da uzrok bolesti bude brzo i tačno indentifikovan.

Diarrhea test Uvoz i distribucija bioloških aditiva za ishranu stokeIz ovog razloga Schils nudi uredjaj za testiranje proliva kod teladi. Možete posetiti farmu i kroz nekoliko minuta tačno znati od kog specifičnog tipa dijareje boluju telad (Rotavirus, Coronavirus, E coli K99, Cryptosporidija).

U tom slučaju možete da savetujete farmera oko odgovarajuće strategije za terapiju.

Schils-ovi zdrastveni proizvodi pomažu farmeru da postigne svoj cilj, zdravu  telad i visok prirast.

  • Rotavirus
  • Coronavirus
  • E-Coli K99
  • Cryptosporidia
Budite u toku
Prijavite se i budite u toku sa najnovijim informacijama o našim proizvodima.

Slični proizvodi

Izdvajamo iz ponude

Eurocid

Spoj slobodnih i puferizovanih organskih kiselina za efikasno zakišeljavanje mleka, kolostruma i zamene za mleko.

Saznajte više

Ketoza

Ketoza nastaje najčešće u ranoj laktaciji, kada su potrebe mlečne žlezde za glukozom veće nego

Saznajte više