Micropan Normal

Micropan Normal

Micropan Normal


Poboljšanje mikroklime, sanacija sabirnih kanala i laguna


EUROVIX S.r.l. (Italija) je kompanija koja primenjuje biotehnologiju u zaštiti životne okoline. EUROVIX je razvio liniju inovativnih enzimsko-bakterijskih proizvoda posebno namenjenih SVINJARSKIM farmama. Zahvaljujući istraživanjima u sopstvenim laboratorijama i saradnji sa nezavisnim Instituima, EUROVIX je u mogućnosti da ponudi preparate na bazi odabranih enzima i mikroorganizama radi efikasnog tretmana organskih nečistoća.

Cilj tretmana:

  • Značajno smanjenje amonijaka i neprijatnih mirisa u objektu i u okruženju, smanjenje učestalosti plućnih oboljenja kod životinja i bolje performanse.
  • Značajno smanjenje broja patogenih bakterija u objektu.
  • Sanacija osoke/otpadne vode sa farme – redukcija hpk i bpk vrednosti, sadržaja amonijaka, ukupnih fosfata, i površinski aktivnih materija.
  • Ubrzanje procesa sazrevanja đubriva u lagunama, homogenizacija đubriva i smanjenje smrada kod manipulacije, kao i povećavanje kvaliteta đubriva za agronomsku primenu.
  • Smanjenje potrebnog fizičkog rada na održavanju higijene, uz značajno smanjenje potrošnje vode, odnosno volumena osoke (tehnološke površine nije potrebno čistiti u istoj meri kao pre).

Karakteristike proizvoda:

  • MICROPAN proizvodi su mešavina odabrnih enzima, mikroorganizama i algi namenjenih degradaciji organsko-ugljeničnih supstanci.
  • MICROPAN proizvodi su bezopasni za životinje i ljude i nisu korozivni (Primena se vrši u prisustvu životinja). Nemaju kontraindikacije i ne zahtevaju nikakvu posebnu zaštitu ljudi kod primene. Ne sadrže genetski modifikovane organizme.
  • MICROPAN proizvodi su aktivni u širokom opsegu temperature i pH vrednosti. Mogu da deluju čak i pri veoma niskoj koncentraciji kiseonika.

Primenjene doze se smanjuju posle izvesnog vremena, dok se efikasnost povećava, između ostalog i zbog eksponencijalnog razmnožavanja mikroorganizama. I posle čišćenja prostorija proizvod ostaje aktivan na površinama i deluje zaštitno.

Poboljšanje mikroklime i higijenskih uslova
Tretman podova, kanala i laguna na svinjarskim farmama

Preuzmite brošuru u PDF formatu

Budite u toku
Prijavite se i budite u toku sa najnovijim informacijama o našim proizvodima.

Slični proizvodi

Izdvajamo iz ponude

Novilam

Zamena mleka za jagnjad i jarad. Generalne preporuke za primenu. Starost Broj obroka Količina mleka

Saznajte više