Govedarstvo

Govedarstvo
Fitogeni aditivi

Sangrovit

Osigurati zdrav apetit je ključ održavanja životinja u dobrom zdravlju. Konstantan unos hrane i u stresnim uslovima doprinosi uravnoteženim performansama i pomaže u sprečavanju proizvodnih

Pročitajte više
Absorbenti mikotoksina

Mycosorbin

Zaštita od Don-a, Zearaleona, Aflatoksina i dr. Topla, vlažna vegetacija i odložena, vlažna žetva pogoduju nivou mikotoksina u hrani za životinje. Visoke koncentracije predstavljaju velike

Pročitajte više
Govedarstvo

Eurolac Green

Zamena za mleko za telad sa zakiseljivačem Proteini u Eurolac Green su skoro 100% iz mleka. Primenjuje se odmah posle kolostruma. Eurolac Green je visoko

Pročitajte više
Govedarstvo

Eurolac Blue

Zamena za mleko za telad posle kolostruma Primenjuje se odmah posle kolostruma. Eurolac Blue je visoko svarljivo hranivo za mlađu telad Visok sadržaj mlečnih komponenti

Pročitajte više
Govedarstvo

Eurolac Orange

Zamena za mleko za telad Primenjuje se kod teladi od 3 nedelje starosti. Visok sadržaj mlečnih komponenti Proizvedeno spray-postupkom Sadrži zaštitni paket protiv proliva Uputstvo

Pročitajte više
Govedarstvo

IN PEKTOVITAL

Pasta za oralnu primenu kod teladi. Stabilizuje poželjnu crevnu floru. Preventiva kao i oporavak od proliva. Tuba 100g. Pročitajte više u brošuri. Brošura IN PEKTOVITAL

Pročitajte više
Govedarstvo

AS VITAL

AS-Vital ije višekomponentni proizvod za telad do 6 meseci i kreiran je sa ciljem da se stabilizuje bilans vode i elektrolita u organizmu. AS-Vital se

Pročitajte više
Govedarstvo

Eurocid

Spoj slobodnih i puferizovanih organskih kiselina za efikasno zakišeljavanje mleka, kolostruma i zamene za mleko. Primenjuje se kod teladi, jaradi, jagnjadi i prasadi. Produžava rok

Pročitajte više
Govedarstvo

AC Quick Fit

Odmah nakon telenja! U poslednjem stadijumu porođaja potrošnja energije je izuzetno velika. AC-Quick Fit je osmišljen da stabilizuje energetski bilans krave i obezbedi rezervu za brzi oporavak.

Pročitajte više
Nama više proizvoda za prikaz