Prevencija ketoze – Propyguard

Prevencija ketoze – Propyguard
Govedarstvo

Propyguard

Propyguard liquid (Vitalac®) – prevencija ketoze Deficit energije oko telenja je česta pojava kod mlečnih krava. Posledice su niska proizvodnja mleka, razna oboljenja nakon porođaja

Pročitajte više
Prevencija ketoze - Propyguard

Ketoza

Ketoza nastaje najčešće u ranoj laktaciji, kada su potrebe mlečne žlezde za glukozom veće nego što u organizmu ima raspoložive glukoze tj. kada unos energije

Pročitajte više